TIỂU HỌC MINH HÒA 4

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch vẽ tranh

TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHÀ THIẾU NHI TỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12 /KH-NTN Kiên Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH Về việc phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì môi trường tương lai” - Thực hiện công văn số: 67/CV/TBT ngày 05/4/2018 của tạp chí điện tử môi trường và đô thị Việt Nam về việc phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “ Vì môi trường tương lai” năm 2018. Nhà Thiếu nhi Kiên Giang xây dựng kế hoạch phát động cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Môi trường tương lai” với các nội dung, yêu cầu như sau: I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU - Nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền sâu rộng tới các em thiếu nhi trên cả nước về việc cần thiết của việc giữ gìn và bảo vệ môi trường… - Cuộc thi cũng nhằm gióng lên một hồi chuông cảnh báo vấn đề ô nhiễm môi trường và kêu gọi các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng quan tâm hơn nữa tới việc giữ gìn, chung tay bảo vệ thiên nhiên môi trường - Hướng tới một môi trường tương lai xanh sạch đẹp, nên hiện tại chúng ta phải có ý thức bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng một môi trường lý tưởng cho mai sau. - Phát hiện và bồi dưỡng những mầm non nghệ thuật cho nước nhà trong bộ môn hội họa. - Cuộc thi được tổ chức rộng khắp trong hệ thống Nhà Thiếu nhi trong toàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả tuyên truyền và chất lượng nghệ thuật. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA 1. Đối tượng: - Là các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi, hiện đang học tập, sinh hoạt tại các Nhà Thiếu Nhi hoặc Hội Đồng Đội các huyện, thị, thành trong tỉnh Kiên Giang. Trong đó được chia làm 3 lứa tuổi: Từ 6 – 8 tuổi, từ 9 – 11 tuổi, từ 12 đến 15 tuổi. 2. Số lượng: Mỗi đơn vị chọn tối thiểu mỗi cấp lứa tuổi 30 tranh (Không hạn chế số lượng tối đa). III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC 1. Nội dung: với chủ đề “Vì môi trường tương lai”. Nội dung tranh vẽ thể hiện cảm nhận, suy nghĩ, việc làm của mình, của mọi người để có một môi trường hiện tại xanh, sạch, đẹp và tương lai là một môi trường lý tưởng. 2 Khuyến khích các em thể hiện ý tưởng của mình qua các bài dự thi mang tính truyền thống và hiện đại trong việc bảo vệ môi trường. 2. Hình thức thể hiện: - Tranh vẽ trên giấy trắng khổ A3 (40cm x 28cm) với các loại màu tự chọn như chì, bột màu, sáp hoặc các chất liệu khác… + Tất cả các bài tranh dự thi (mặt sau tranh) ghi rõ: * Họ và tên: ........................................ * Lớp: ................................................ * Trường: ........................................... * Huyện, thị: ....................................... , tỉnh Kiên Giang * Địa chỉ gia đình: .............................. * ĐT liên hệ (nếu có).: ...................... - Những tranh gửi dự thi phải là những tranh chưa từng tham gia các cuộc thi khác hoặc in trên bất kỳ tờ báo hay tạp chí nào. -Ban Tổ chức không chấp nhận những tranh không đảm bảo những quy định trên và không gửi trả lại những tranh dự thi. Các tranh dự thi được lưu giữ để có thể sử dụng vào mục đích tuyên truyền, giáo dục. - Mỗi em có thể gửi 01 đến 05 tranh dự thi. - Người dự thi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền và trách nhiệm nếu có tranh chấp về bản quyền của Bài dự thi. - Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm với những bài dự thi thất lạc trong quá trình chuyển gửi. - Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia cuộc thi và có quyền sở hữu, sử dụng toàn bộ bản quyền của tác phẩm trong việc tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi cũng như các hoạt động tuyên truyền khác. - Nơi nhận bài dự thi: NHÀ THIẾU NHI KIÊN GIANG Số 04, đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá. Điện thoại: 02973. 863 522. IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI - Triển khai kế hoạch: Vào tháng 4/2018. - Hạn cuối nhận tranh dự thi: Ngày 19/8/2018 (theo dấu bưu điện). V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1. Nhà Thiếu nhi tỉnh: - Giao Phòng VHQC xây dựng kế hoạch triển khai đến hệ thống NTN - HĐĐ các huyện, thị, thành. Tổ chức tuyển chọn tranh gửi tham gia toàn quốc. - Giao Phòng HCQT theo dõi nhận số lượng bài dự thi, tổng hợp số lượng tổ chức tại cơ sở. 2. Nhà Thiếu nhi các huyện, thị. 3 - Xây dựng kế hoạch tham mưu với BTV huyện, thị, thành Đoàn, Phối hợp với HĐĐ tổ chức triển khai kế hoạch cuộc thi đến các trường phù hợp theo thực tế tại địa phương, đơn vị. - Tổ chức lựa chọn bài tham gia dự thi cấp tỉnh đảm bảo đúng tiến độ thời gian. Trên đây là kế hoạch phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì môi trường tương lai”. Ban Giám đốc NTN Kiên Giang đề nghị các đơn vị nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. GIÁM ĐỐC Đã ký Trần Hớn Văn Nơi nhận: - HĐĐ TW (b/c) - Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang - PCT.TT HĐĐ TW (b/c); - TT. Tỉnh Đoàn KG (b/c); - Đ/c Lê Trung Kiên – P.BT tỉnh Đoàn (b/c) - HĐĐ tỉnh KG (phối hợp chỉ đạo); - BGĐ NTN tỉnh (theo dõi chỉ đạo); - NTN các huyện, thị (thực hiện); - HĐĐ các huyện: Kiên Hải, Châu Thà

TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHÀ THIẾU NHI TỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12 /KH-NTN Kiên Giang, ngày 27 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH Về việc phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì môi trường tương lai” - Thực hiện công văn số: 67/CV/TBT ngày 05/4/2018 của tạp chí điện tử môi trường và đô thị Việt Nam về việc phát động cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “ Vì môi trường tương lai” năm 2018. Nhà Thiếu nhi Kiên Giang xây dựng kế hoạch phát động cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Môi trường tương lai” với các nội dung, yêu cầu như sau: I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU - Nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền sâu rộng tới các em thiếu nhi trên cả nước về việc cần thiết của việc giữ gìn và bảo vệ môi trường… - Cuộc thi cũng nhằm gióng lên một hồi chuông cảnh báo vấn đề ô nhiễm môi trường và kêu gọi các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các em học sinh cùng quan tâm hơn nữa tới việc giữ gìn, chung tay bảo vệ thiên nhiên môi trường - Hướng tới một môi trường tương lai xanh sạch đẹp, nên hiện tại chúng ta phải có ý thức bảo vệ môi trường và chung tay xây dựng một môi trường lý tưởng cho mai sau. - Phát hiện và bồi dưỡng những mầm non nghệ thuật cho nước nhà trong bộ môn hội họa. - Cuộc thi được tổ chức rộng khắp trong hệ thống Nhà Thiếu nhi trong toàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả tuyên truyền và chất lượng nghệ thuật. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA 1. Đối tượng: - Là các em thiếu nhi từ 6 đến 15 tuổi, hiện đang học tập, sinh hoạt tại các Nhà Thiếu Nhi hoặc Hội Đồng Đội các huyện, thị, thành trong tỉnh Kiên Giang. Trong đó được chia làm 3 lứa tuổi: Từ 6 – 8 tuổi, từ 9 – 11 tuổi, từ 12 đến 15 tuổi. 2. Số lượng: Mỗi đơn vị chọn tối thiểu mỗi cấp lứa tuổi 30 tranh (Không hạn chế số lượng tối đa). III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC 1. Nội dung: với chủ đề “Vì môi trường tương lai”. Nội dung tranh vẽ thể hiện cảm nhận, suy nghĩ, việc làm của mình, của mọi người để có một môi trường hiện tại xanh, sạch, đẹp và tương lai là một môi trường lý tưởng. 2 Khuyến khích các em thể hiện ý tưởng của mình qua các bài dự thi mang tính truyền thống và hiện đại trong việc bảo vệ môi trường. 2. Hình thức thể hiện: - Tranh vẽ trên giấy trắng khổ A3 (40cm x 28cm) với các loại màu tự chọn như chì, bột màu, sáp hoặc các chất liệu khác… + Tất cả các bài tranh dự thi (mặt sau tranh) ghi rõ: * Họ và tên: ........................................ * Lớp: ................................................ * Trường: ........................................... * Huyện, thị: ....................................... , tỉnh Kiên Giang * Địa chỉ gia đình: .............................. * ĐT liên hệ (nếu có).: ...................... - Những tranh gửi dự thi phải là những tranh chưa từng tham gia các cuộc thi khác hoặc in trên bất kỳ tờ báo hay tạp chí nào. -Ban Tổ chức không chấp nhận những tranh không đảm bảo những quy định trên và không gửi trả lại những tranh dự thi. Các tranh dự thi được lưu giữ để có thể sử dụng vào mục đích tuyên truyền, giáo dục. - Mỗi em có thể gửi 01 đến 05 tranh dự thi. - Người dự thi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền và trách nhiệm nếu có tranh chấp về bản quyền của Bài dự thi. - Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm với những bài dự thi thất lạc trong quá trình chuyển gửi. - Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia cuộc thi và có quyền sở hữu, sử dụng toàn bộ bản quyền của tác phẩm trong việc tuyên truyền, quảng bá cho cuộc thi cũng như các hoạt động tuyên truyền khác. - Nơi nhận bài dự thi: NHÀ THIẾU NHI KIÊN GIANG Số 04, đường Nguyễn Công Trứ, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá. Điện thoại: 02973. 863 522. IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI - Triển khai kế hoạch: Vào tháng 4/2018. - Hạn cuối nhận tranh dự thi: Ngày 19/8/2018 (theo dấu bưu điện). V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1. Nhà Thiếu nhi tỉnh: - Giao Phòng VHQC xây dựng kế hoạch triển khai đến hệ thống NTN - HĐĐ các huyện, thị, thành. Tổ chức tuyển chọn tranh gửi tham gia toàn quốc. - Giao Phòng HCQT theo dõi nhận số lượng bài dự thi, tổng hợp số lượng tổ chức tại cơ sở. 2. Nhà Thiếu nhi các huyện, thị. 3 - Xây dựng kế hoạch tham mưu với BTV huyện, thị, thành Đoàn, Phối hợp với HĐĐ tổ chức triển khai kế hoạch cuộc thi đến các trường phù hợp theo thực tế tại địa phương, đơn vị. - Tổ chức lựa chọn bài tham gia dự thi cấp tỉnh đảm bảo đúng tiến độ thời gian. Trên đây là kế hoạch phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Vì môi trường tương lai”. Ban Giám đốc NTN Kiên Giang đề nghị các đơn vị nghiên cứu, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. GIÁM ĐỐC Đã ký Trần Hớn Văn Nơi nhận: - HĐĐ TW (b/c) - Đ/c Nguyễn Phạm Duy Trang - PCT.TT HĐĐ TW (b/c); - TT. Tỉnh Đoàn KG (b/c); - Đ/c Lê Trung Kiên – P.BT tỉnh Đoàn (b/c) - HĐĐ tỉnh KG (phối hợp chỉ đạo); - BGĐ NTN tỉnh (theo dõi chỉ đạo); - NTN các huyện, thị (thực hiện); - HĐĐ các huyện: Kiên Hải, Châu Thà


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 21